หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

กิจกรรม

    บริจาคหมอนหนุนและผ้าห่มให้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

        วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. หม่อมหลวงพ้องพงษ์ ทองแถม, คุณณิชาดา ทองแถม ณ อยุธยา, คุณยรรยง ลิ้มพาณิชย์, คุณสุจิรัตน์ ลิ้มพาณิชย์
   และพนักงานสังกัด หจก.เคียวทอง แอนด์ ซัพโปร ดำเนินกิจกรรมบริจาคหมอนหนุนและผ้าห่ม จำนวน 100 ชุด และถุงมือยางลาเท็กซ์จำนวน 5 ลัง (2,500 คู่) ให้
   โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


    บริจาคหมอนหนุนและผ้าห่มให้ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

        วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงพ้องพงษ์ ทองแถม, คุณณิชาดา ทองแถม ณ อยุธยา, คุณยรรยง ลิ้มพาณิชย์, คุณสุจิรัตน์ ลิ้มพาณิชย์
   และพนักงานสังกัด หจก.เคียวทอง แอนด์ ซัพโปร ดำเนินกิจกรรมบริจาคหมอนหนุนและผ้าห่ม จำนวน 100 ชุด และถุงมือยางลาเท็กซ์จำนวน 5 ลัง (2,500 คู่) ให้
   โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน


    บริจาคหมอนหนุนและผ้าเช็ดตัว สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และอุบาสก-อุบาสิกา ที่จำศีลในวัด

        วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. หม่อมหลวงพ้องพงษ์ ทองแถม, คุณณิชาดา ทองแถม ณ อยุธยา และพนักงานสังกัด หจก.เคียวทอง แอนด์ ซัพโปร
   ดำเนินกิจกรรมบริจาคหมอนหนุนและผ้าเช็ดตัว จำนวน 300 ชุด ณ วัดบ้านหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน    กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565