หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : HD - ถุงไฮเดนใส่อาหาร

ถุงไฮเดน size 12x39 นิ้ว หนา 0.08 มม.
Image
ถุงไฮเดน size 16x24 นิ้ว หนา 0.08 มม
Image