หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : PET - ถาดพลาสติก

ถาดพลาสติก รุ่น FT-01 สีดำ
Image
ถาดพลาสติก รุ่น FT-01 สีใส
Image
ถาดพลาสติก รุ่น FT-04-2 สีใส
Image
ถาดพลาสติก รุ่น FT-08 สีดำ
Image
ถาดพลาสติก รุ่น FT-09 สีดำ
Image
ถาดพลาสติก รุ่น FT-11 สีใส
Image
ถาดพลาสติก รุ่น FT-1112 สีดำ
Image
ถาดพลาสติก รุ่น FT-17 สีดำ
Image