หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : PET - กล่องเบเกอรี่

กล่องขนม
Image
กล่องขนมปุยฝ้าย 4 หลุม
Image
กล่องเค้ก 1 ปอนด์
Image
กล่องเค้ก 2 ปอนด์
Image
กล่องเค้ก 3 ปอนด์
Image
กล่องเค้กสามเหลี่ยม
Image
กล่องเวย์ใหญ่
Image
ชุดกล่องเบเกอรี่ TP-101 (ไม่ล๊อค)
Image