หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : PET - กล่องสลัด

กล่องสลัดกระเช้า Y-135
Image
กล่องสลัดกลม R1-145
Image
กล่องสลัดกลม R5-170
Image
กล่องสลัดทรงเหลี่ยม YYE-85
Image
กล่องสลัดผลไม้ YYE-85
Image
กล่องสลัดใส ทรงสี่เหลี่ยม YYE-56
Image