หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : PET - ถ้วย/กล่องอาหาร

กล่องใส่ไข่ 10 ฟอง
Image
ชุดกล่องข้าวสีดำ 1 ช่อง TP-801
Image
ชุดกล่องข้าวสีดำ 1 ช่อง TP-806
Image
ชุดกล่องข้าวสีดำ 1 ช่อง TP-811
Image
ชุดกล่องข้าวสีดำ 1 ช่อง TP-851
Image
ชุดกล่องข้าวสีดำ 1 ช่อง TP-865
Image
ชุดกล่องข้าวสีดำ 2 ช่อง TP-802
Image
ชุดกล่องข้าวสีดำ 2 ช่อง TP-842
Image