หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : PET - แก้วพลาสติกแบบไม่พิมพ์ลาย

แก้วพลาสติกแคปซูล 22 ออนซ์
Image
แก้วพลาสติกแบบแคปซูล + ฝาโดม
Image
แก้วพลาสติกใส 12 ออนซ์
Image