หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : BO - ขวดพลาสติก+ฝา

ขวด PET 1,000 กลมเรียบ
Image
ขวด PET 1,000 แบนโค้ง
Image
ขวด PET 1,000 ใสกลมมีเส้น
Image
ขวด PET 130 เหลี่ยม ปากเรียบ 34 มม.
Image
ขวด PET 150 แบนกั๊ก
Image
ขวด PET 150 แบนเรียบ
Image
ขวด PET 220 กลมเรียบสูง
Image
ขวด PET 220 แบนโค้ง ปาก 30 มม.
Image