หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : PE - ถุงเย็นแบบเจาะรู

ถุง PE+LL ใส
Image
ถุงเย็น เจาะรู 4 รู ฝากาว
Image
ถุงเย็น เจาะรู 6 รู
Image