หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : BP - ถาด

T002 ถาดสี่เหลี่ยม 8.5 นิ้ว รุ่นซิมเปิล
Image
T003 ถาดสี่เหลี่ยม 11.5 นิ้ว รุ่นซิมเปิล
Image
T007 ถาดหลุม 3 ช่อง 10 นิ้ว
Image
T021 ถาด 3 ช่อง 7.5 นิ้ว
Image
T021 ถาดหลุมเล็ก 3 ช่อง 7.5 นิ้ว
Image
T150 ถาด 1,500 มล. รุ่นซิมเปิล
Image
T300 ถาดอาหาร 3 ช่อง 700 มล. รุ่นซิมเปิล
Image
T303 ถาดสี่เหลี่ยม 9 นิ้ว
Image