หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : BP - ฝา

F001 ฝา PET แบบโดม สำหรับรุ่น L001
Image
F021 ฝา PET แบบแบน สำหรับรุ่น L021, L047
Image
F022 ฝา PET แบบโดม สำหรับรุ่น L021, L047
Image
F038 ฝาชานอ้อย สำหรับรุ่น L038
Image
F039 ฝาชานอ้อย สำหรับรุ่น L039 รุ่นซิมเปิล
Image
F047 ฝาชานอ้อย สำหรับรุ่น L047
Image
F048 ฝา PET แบบแบน สำหรับรุ่น L048
Image
F049 ฝา PET แบบแบน สำหรับรุ่น L049
Image