หจก.​เคียวทอง แอนด์​ ซัพโปร

ผู้จัดจำหน่าย
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ผลิตภัณฑ์ชานอ้อย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภท : PE - ถุงเย็นแบบไม่เจาะรู

ถุง PE ถุงพลาสติก เนื้อ LLDPE
Image
ถุง PE+LL size 7x9 inch
Image
ถุง PE+LL ผ่านน้ำ
Image